Matematyka a mózg

Matematyka jest bardzo złożoną i trudną nauką. Wielu z nas nie przychodzi w sposób naturalny opanowanie zawiłych mechanizmów obliczeń matematycznych, a co dopiero bardziej złożonych i abstrakcyjnych zadań. Dzięki rozwojowi zdolności poznawczych oraz odpowiednim, długoletnim ćwiczeniom, jesteśmy w stanie opanować złożony proces mnożenia, dzielenia, używania procentów, nie mówiąc już o bardziej zaawansowanych umiejętnościach matematycznych. Wymaga to także dużej cierpliwości i chęci zrozumienia – słowem potrzebna jest motywacja do nauki.

Pewne umiejętności matematyczne są nam dostępne już od urodzenia i stanowią potencjał, który możemy w procesie dorastania rozwijać. Do takich umiejętności możemy zaliczyć szacowanie. Już nawet kilkumiesięczne niemowlęta są w stanie zauważyć różnicę pomiędzy dwoma a trzema elementami czy dostrzec, że wynik dodania jednej zabawki do drugiej jest większy niż jeden. Szacowanie jest prostym mechanizmem mózgowym, w który zostaliśmy wyposażeniu już od urodzenia. Dzięki niemu możemy określać ilość kilku obiektów bez konieczności ich liczenia. Liczenie natomiast, jak i zdolność do manipulowania symbolami reprezentującymi ilość w postaci liczb, jest już bardziej złożonym mechanizmem. Jego wykształcenie angażuje zdolności poznawcze takie jak pamięć i uwagę.

Dzięki technikom neurobrazowania możemy obserwować, które obszary w naszym mózgu są aktywne podczas wykorzystywanie różnego rodzaju zdolności matematycznych i tym samym wskazać poszczególne obszary w mózgu odpowiedzialne za „matematykę”.

I tak, szacowanie aktywuje obszary kory wzrokowej, natomiast liczenie angażuje już bardziej złożone procesy neuronalne w obszarach mózgu związanych z uwagą – płaty ciemieniowe i czołowe.

Z badań wynika, że podczas porównywania liczb czy mnożenia, większa aktywacja neuronalna obserwowalna jest w dolnej części płata ciemieniowego, a siła tej aktywacji jest tym większa, im trudniejsze zadanie matematyczne mamy do wykonania.

Dzięki neuroobrazowaniu wiemy również, że lewostronny płat ciemieniowy odpowiedzialny jest za operacje arytmetyczne, takie jak dodawanie i odejmowanie. Z kolei w prawostonnym płacie ciemieniowym dokonuje się przybliżone szacowanie ( gdy potrzebujemy ocenić czy równanie 3 + 8 = 25 jest prawdziwe).

Dokonywanie operacji na liczbach wymaga myślenia o nich jako uporządkowanych na osi liczbowej. Wyobrażamy sobie linię, wzdłuż której możemy rozmieścić wszystkie liczby, o najniższych wartościach po lewej stronie, a wyższych po prawej. Wyobrażenie to powstaje na etapie uczenia się cyfr i dokonywania na nich działań arytmetycznych. Dlatego też osoby, które mają trudności z wyobrażeniem sobie reprezentacji liczb w przestrzeni, mają również problemy z przeprowadzaniem podstawowych działań matematycznych.

Zdolność ta to umysłowa reprezentacja przestrzeni. Jest ona bardzo ważna, nie tylko do wykonywanie obliczeń matematycznych, ale również wykorzystywana w wielu codziennych czynnościach związanych w orientacją w przestrzeni. Na przykład, gdy jedziemy samochodem, musimy zwracać uwagę na wiele szczegółów związanych tym co dzieje się drodze ale także na znaki drogowe i wiedzieć jak trafić do celu naszej podróży.

Niektórzy badacze są zdania, że kora ciemieniowa kryje w sobie umysłową reprezentację wielkości, co odnosi się nie tylko do liczb i ilości, ale też do czasu i przestrzeni. Reprezentacja przestrzeni natomiast ma wiele wspólnego ze zdolnościami matematycznymi.

 

Post Author: admin

1 thought on “Matematyka a mózg

    Opelek

    (07/10/2012 - 16:03)

    Gratulacje. Szykowny tekst. jest tutaj dużo więcej podobnych punlikacji. Warto poszukać. Pozdrowienia od Opla. Poszukuję takich portali. Twój fan motoryzacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *